22 Piknik Naukowy
DO PIKNIKU POZOSTAŁO:

22. Piknik Naukowy

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie organizacyjne na temat 22. Pikniku Naukowego polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, które odbędzie się 17 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w głównym budynku Polskiego Radia, al. Niepodległości 77/85 (sala konferencyjna II piętro).


PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

22. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK – ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY NR 618/P-DUN/2018 ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ.

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER TOWARZYSZĄCY

SPONSORZY

SPONSOR TOWARZYSZĄCY

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MEDIALNI