Artykuł | Piknik Naukowy

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Jesteśmy wiodącą jednostką naukową prowadzącą działalność naukowo-badawczą w zakresie nauk geofizycznych. Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki. Bardzo ważnym celem w działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Ponadto prowadzimy szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.  

Pokazy

100 pytań do polarnika

Połączymy się z Polską Stacją Polarną Hornsund na Spitsbergenie. Pracujący w niej polarnicy opowiedzą wam o pracy i życiu nieopodal bieguna północnego.

Wycieczka do wnętrza jaskini lodowcowej

Dzięki goglom VR wyruszycie na wirtualny spacer po jaskini lodowcowej na Spitsbergenie. 

Kapsuła czasu – wiadomość dla naszych praprawnuków zakopana na Spitsbergenie

Z okazji 60-lecia Polskiej Stacji Polarnej Hornsund zakopano na Spitsbergenie kapsułę czasu. Obejrzyjcie jej zawartość.

Jak ubiera się polarnik?

Zróbcie sobie zdjęcie z glacjospeleologiem ubranym w swój strój roboczy.

Polarne gry i quizy oraz eksperyment

Zagrajcie w koło fortuny! Sprawdźcie swoją wiedzę o geografii i geologii obszarów polarnych.

Stwórz własną zorzę polarną

Zróbcie własną zorzę polarną. Wystarczy krótkofalówka i świetlówka. Przy okazji dowiecie się, czym jest zorza i dlaczego powstaje właśnie w okolicy bieguna.

strefa:żółta

stanowisko: 215, Scena Pokazów