Artykuł | Piknik Naukowy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji stanowi platformę firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki, czyli telekomunikacji i informatyki.  Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju. Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Pokazy

Czy telefon komórkowy jest w stanie uprażyć popcorn?

Czy uda się uprażyć popcorn za pomocą kilku telefonów, ułożonych wokół ziaren kukurydzy? Przekonajcie się.

Pokaz multimedialny na temat faktów i mitów o PEM

Poznajcie mity i fakty związane z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Telekomunikacja – korzyści dla wszystkich

Czy technologia 5G wkrótce będzie już przestarzała? Kiedy pojawi się 6G? Obejrzyjcie pokaz poświęcony przyszłości telekomunikacji.

strefa:żółta

stanowisko: 219