X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Gra Terenowa Polskiego Radia „Poznaj Piknik Naukowy”

Gra Terenowa Polskiego Radia „Poznaj Piknik Naukowy”
foto: polskieradio.pl

Zasady gry terenowej
Zabawa polega na odnalezieniu wybranych punktów kontrolnych rozmieszczonych na terenie Stadionu Narodowego oraz prawidłowym wypełnieniu niniejszej ulotki. Wszyscy, którzy odwiedzą w tym dniu Piknik, mogą wziąć udział w grze terenowej i wygrać super nagrody.

  • Start od godziny 11.00. W każdej chwili można dołączyć do gry, odbierając ulotkę w punktach informacyjnych. Uczestnicy rozpoczynają grę, poruszając się po terenie Pikniku Naukowego i rozwiązują zadania.
  • Wygrywają uczestnicy, którzy przyniosą do stanowiska Polskiego Radia (nr 3B, wejście bramą nr 2) ulotkę, na której:
  1. napiszą swoje imię i numer posiadanego przy sobie telefonu komórkowego;
  2. zaznaczą prawidłowe odpowiedzi na pytania znajdujące się na drugiej stronie tej ulotki;
  3. udzielą najciekawszej odpowiedzi w części „Zadanie specjalne”, znajdującej się za pytaniami. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 10 najbardziej kreatywnych, zabawnych i oryginalnych odpowiedzi.
  • Ulotki z błędnymi lub niepełnymi odpowiedziami nie biorą udziału w konkursie.
  • Ulotki zbieramy do godziny 16.00 (stanowisko nr 3B). Rozdanie nagród nastąpi o godzinie 17.00 w stanowisku Polskiego Radia nr 3B, wejście bramą nr 2.
  • Zwycięzców poinformujemy telefonicznie do godziny 16.50.
  • Nagrody należy odebrać osobiście około godziny 17.00 w stanowisku nr 3B.
  • Jeśli zwycięzca nie stawi się osobiście po odbiór nagrody, przechodzi ona na następną osobę, która zajęła kolejne miejsce.

Nagrody
Za zajęcie I miejsca  nagroda główna – gokart BERG Extra AF Sport silver , II miejsca – hulajnoga Move,  III miejsca – deskorolka Planes. Ponadto zostanie przyznanych 7 nagród pocieszenia.

 

/

 

REGULAMIN KONKURSU
Gra Terenowa Polskiego Radia „Poznaj Piknik Naukowy”

organizowanego przez:
Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 (zwane dalej Organizatorem), realizowanego przez Agencję Promocji Polskiego Radia. Celem konkursu jest zwiększenie popularności anten Polskiego Radia, zachęcenie do uważnego słuchania i wspólnej zabawy.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Konkurs odbędzie się w trakcie Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 31 maja 2014 roku w godzinach 11.00-16.00 na Stadionie Narodowym.
2.    W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3.    Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A. oraz Sponsora nagród, w tym członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.
4.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w chwili rozstrzygnięcia konkursu.
5.    Każdy laureat konkursu może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania konkursu.
6.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu przez Polskie Radio S.A. podczas Pikniku Naukowego.
7.    Wszelkie eliminacje konkursowe, o których mowa w niniejszym regulaminie przeprowadzone będą przede wszystkim w oparciu o czynnik wiedzy uczestników konkursu na pytania umieszczone w formularzu konkursowym.
§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.    Konkurs trwa do godziny 11.00 do 16.00 dnia 31 maja 2014 roku na Stadionie Narodowym na stanowisku Polskiego Radia nr 3 B, wejście bramą nr 2.
2.    Uczetnicy otrzymują ulotkę z pytaniami. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczają wstawiając znak „X” w kolumnie A, B lub C w ramce obok pytań. Na ulotce jest również miejsce na pisemną odpowiedź na zadanie specjalne.
3.    W konkursie przewidziane są: nagroda za I, II i III miejsce oraz 7 nagród pocieszenia dla uczestników, którzy przyniosą do stanowiska Polskiego Radia (nr 3B, wejście bramą nr 2) ulotkę, na której:
a)    napiszą swoje imię i numer posiadanego przy sobie telefonu komórkowego;
b)    zaznaczą prawidłowe odpowiedzi na pytania znajdujące się na drugiej stronie tej ulotki;
c)    udzielą najciekawszej odpowiedzi w części „Zadanie specjalne”, znajdującej się za pytaniami.
4.    Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 10 najbardziej kreatywnych, zabawnych i oryginalnych odpowiedzi.
5.    Zadanie specjalne z ulotki konkursowej z pkt. 2 polega na dokończeniu zdania rozpoczętego na formularzu. Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora wybierze najciekawe, najbardziej oryginalne i błyskotliwe odpowiedzi, za które Organizator przewiduje nagrody wymienione w § 3 ust. 1 lit. a-d.
6.    Zwycięzców poinformujemy telefonicznie w godzinach 16.30-16.50.
7.    Przedstawiciel Organizatora będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistami. Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć pięciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
8.    W przypadku nieuzyskania połączenia Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
9.    Procedura wyłonienia Laureata przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.
10.    Nagrody należy odebrać osobiście o godzinie 17.00 w stanowisku nr 3B.
11.    Jeśli zwycięzca nie stawi się osobiście po odbiór nagrody w godzinach 17.00-17.10, przechodzi ona na następną osobę, która zajęła kolejne miejsce.   
§ 3
NAGRODY
1.    Nagrodami w konkursie są
a)    Za zajęcie pierwszego nagroda główna – gokart BERG Extra AF Sport silver;
b)    Za zajęcie drugiego miejsca hulajnoga Move;
c)    Za zajęcie trzeciego miejsca deskorolka Planes;
d)    7 nagród pocieszenia – gadżety Polskiego Radia.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
3. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w trakcie trwania 18. Pikniku Naukowego.
§ 4
REKLAMACJE
1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej pisemnie, na adres Polskie Radio S.A. Agencja Promocji 00-977 Warszawa Al. Niepodległości 77/85.
2.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu    jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
2.    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  www.pikniknaukowy.pl